fbpx

TAISYKLĖS

Prieš atidarant ir (arba) naudojantis mūsų internetiniu puslapiu, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

Sveiki atvykę į www.produktuapzvalgos.lt. Prieš naudojantis šiuo internetiniu puslapiu, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas, kad žinotumėte savo teises ir pareigas, susijusias su mūsų svetaine. Prisijungdami prie internetinio puslapio arba naudodamiesi juo, jūs aiškiai pripažįstate ir sutinkate, kad sudarote su mumis įpareigojančią teisinę sutartį ir suprantate bei sutinkate laikytis šių naudojimosi sąlygų ir būti teisiškai įpareigoti jų kartu su privatumo politika. Jūs atsisakote bet kokių taikomų teisių reikalauti originalių elektroninių arba neelektroninių įrašų, kiek to nedraudžia taikytini įstatymai. Jei nesutinkate laikytis šių sąlygų, svetaine nesinaudokite.

1. Sąlygų pakeitimas

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada pakeisti šias Sąlygas. Toks pakeitimas įsigalios dešimt dienų nuo pataisytų sąlygų paskelbimo Svetainėje, o tolesnis naudojimasis Svetaine reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

2. Galimybė sutikti su sąlygomis

Svetainė skirta tik šešiolikos metų ir vyresniems asmenims. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, nesilankykite ir nesinaudokite svetaine.

3. Leidimas naudotis svetaine

Šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu suteikiame jums leidimą apsilankyti ir naudotis Svetaine, jei laikotės šių Sąlygų ir taikomų įstatymų.

4. Apribojimai

Jūs negalite: kopijuoti ar platinti svetainės turinio ar ženklų (kaip aprašyta toliau) be išankstinio raštiško mūsų leidimo; naudoti, perduoti (parduodant, perparduodant, licencijuojant, sublicencijuojant, atsisiunčiant ar kitaip), atgaminti, platinti, rodyti ar atskleisti Turinį (apibrėžta toliau); (iii) sutrikdyti serverius ar tinklus, prijungtus prie svetainės; (iv) naudoti arba paleisti bet kokią automatizuotą sistemą (įskaitant, bet neapsiribojant, „robotus“ ir „vorus“) pasiekti Svetainę; ir (arba) (v) apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su sauga susijusioms Svetainės funkcijoms arba funkcijoms, kurios neleidžia arba riboja bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba riboja naudojimąsi svetaine.

5. Intelektinės nuosavybės teisės

5.1. Turinys ir ženklai

(i) Svetainės turinys, įskaitant apribojimų tekstą, dokumentus, straipsnius, brošiūras, aprašymus, produktus, programinę įrangą, grafiką, nuotraukas, garsus, vaizdo įrašus, nuotraukas, prekės ženklus, logotipus, garsus, muziką, interaktyvios funkcijos ir paslaugos, įskaitant dizainą, struktūrą, išvaizdą ir išdėstymą, bet tuo neapsiribojant; (ii) juose esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai priklauso įmonei, yra kontroliuojami arba yra licencijuoti įmonei ir yra saugomi pagal galiojančius autorių teisių ar kitus intelektinės nuosavybės įstatymus ir sutartis. (iii) Svetainė, Svetainės logotipas ir kiti ženklai yra įmonės ar jos filialų ženklai. (iv) Visi kiti Svetainėje naudojami prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai yra atitinkamai jų savininkų prekių ženklai, paslaugų ženklai arba logotipai.

5.2. Turinio naudojimas

Svetainėje esantis turinys pateikiamas tik gauti informacijai ir asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojamas, modifikuojamas, kopijuojamas, platinamas, perduodamas, transliuojamas, rodomas, parduodamas, licencijuojamas, dekompiliuojamas, ar kitaip panaudotas kitam tikslui be išankstinio raštiško mūsų sutikimo. Jei atsisiunčiate arba atsispausdinate Turinio kopiją, turite išsaugoti visas jame esančias autorių teises ir kitus su nuosavybe susijusius pranešimus.

6. Trečiųjų šalių šaltiniai ir turinys

6.1. Turinio naudojimas

Svetainėje galite peržiūrėti, pasiekti, susieti ir naudoti turinį iš trečiųjų šalių šaltinių, kurie nepriklauso mums ir kurių nekontroliuojame.
Svetainė taip pat gali suteikti jums galimybę pasiekti trečiųjų šalių šaltinius. „Trečiųjų šalių šaltinis (-iai)“ reiškia: i) trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas; ir (ii) mūsų partnerius ir klientus.

6.2. Mes nekontroliuojame jokių trečiųjų šalių šaltinių

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių šaltinių turinį, naudojimosi sąlygas, privatumo politiką, veiksmus ar praktiką. Prieš užsiimdami tokia veikla, perskaitykite trečiosios šalies šaltinio naudojimosi sąlygas ir privatumo politiką.

6.3. Mes nesame atsakingi už bet kokio trečiosios šalies turinio tikslumą, tinkamumą, naudingumą, saugą arba intelektinės nuosavybės teises (apibrėžtas toliau) arba su juo susijusias garantijas ir aiškiai atsisakome jų.

6.4. Naudodamiesi svetaine galite susidurti su trečiųjų šalių turiniu, kuris yra netikslus, įžeidžiantis, nepadorus ar nepriimtinas.

Visada galite nuspręsti, ar norite peržiūrėti ir naudoti trečiosios šalies šaltinį ar turinį. Jūsų sąveika su trečiosios šalies šaltiniu ir bet kokio trečiosios šalies turinio naudojimas bei pasitikėjimas juo yra jūsų atsakomybė ir rizika.

6.5. Tik jūs esate atsakingi už savo sąveiką su trečiosios šalies šaltiniu.

Jūs sutinkate atsisakyti bet kokių teisinių ar nešališkų teisių ar teisių gynimo priemonių, kurias galite turėti prieš įmonę, ir atleidžiate ją nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimo ir sąveikos su bet kokiu Trečiosios šalies turiniu bei sąveika su bet kokiu Trečiosios šalies šaltiniu. Jei turite klausimų ar skundų dėl trečiosios šalies šaltinio ar bet kokio trečiosios šalies turinio, sutinkate tiesiogiai susisiekti su trečiosios šalies šaltiniu.

7. Naudotojų pareiškimai

7.1. Atsakomybė

Svetainėje gali būti leidžiama jums ir kitiems vartotojams pateikti, talpinti, dalytis ir skelbti Turinį (toliau – naudotojų pateikimai). Jūs suprantate, kad nesvarbu, ar tokie Vartotojo pateikti duomenys yra paskelbti, ar ne, mes negarantuojame jokio naudotojo pateiktų duomenų konfidencialumo. Jūs esate visiškai atsakingas už savo naudotojo pateiktus duomenis ir jų paskelbimo ar įkėlimo pasekmes. Mes galime visiškai savo nuožiūra naudoti jūsų vartotojo pateiktus duomenis ir pasiliekame teisę savo nuožiūra ir be papildomo įspėjimo stebėti, cenzūruoti, redaguoti, pašalinti, ištrinti ir (arba) pašalinti bet kokį ir visą svetainėje paskelbtą turinį ( įskaitant Vartotojo pateiktus duomenis) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties.

7.2. Nuosavybė

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jums priklauso arba turite reikiamas teises ir leidimus naudoti ir įgalioti naudotis visomis intelektinės nuosavybės teisėmis (apibūdintomis toliau) į jūsų naudotojo pateiktus duomenis ir įgalinti, įtraukti ir naudoti, kaip numatyta Svetainėje šiose Sąlygose. Išskyrus atvejus, kai apie Naudotojų pateiktus duomenis kalbama atskirai, visos čia pateiktos nuorodos į turinį apima nuorodas į pateiktas vartotojų. “Intelektinės nuosavybės teisės” reiškia bet kokias ir visas teises, titulus ir interesus, nesvarbu, ar jie yra užsienio, ar vietiniai, ir į bet kokias komercines paslaptis, patentus, autorių teises, paslaugų ženklus, prekių ženklus, praktinę patirtį ar panašias intelektinės nuosavybės teises, taip pat kaip bet ir visos moralinės teisės, teisės į privatumą, viešumą ir panašios bet kokios rūšies teisės pagal vyriausybinės, reguliavimo ar teisminės institucijos, užsienio ar vidaus, įstatymus ar nuostatas. Jūs prisiimate visas nuosavybės teises į naudotojo pateiktus duomenis.

7.3. Vartotojų licencija

Pateikdami vartotojo duomenis, Jūs suteikiate įmonei pasaulinę, neatšaukiamą, neišimtinę, nemokamą, nuolatinę, sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją naudoti ir juos atgaminti. Pateikdami informaciją jūs susiejate save su Svetainės ir Įmonės verslu, įskaitant, neapsiribojant, perskirstant dalį ar visus jūsų naudotojo pateiktus duomenis bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais, ir šiuo būdu jūs atsisakote bet kokių moralinių teisių į savo naudotojo pateiktus duomenis, kiek tai leidžia įstatymai. Taip pat suteikiate kiekvienam Svetainės vartotojui ar kitam naudotojui neišimtinę teisę naudoti, atgaminti, platinti, rodyti Vartotojo duomenis, pagal šias sąlygas.

7.4. Draudžiamas turinys

Jūs sutinkate, kad nerodysite, neskelbsite, nepateiksite, neįkelsite ar neperduosite Vartotojo informacijos, kuri: (i) yra nesąžininga arba apgaulinga, pagal bet kurios jurisdikcijos vartotojų apsaugos įstatymus; (ii) yra saugoma autorių teisių, saugoma komercine paslaptimi arba jai taikomos trečiosios šalies nuosavybės teisės, įskaitant privatumo ir viešumo teises, nebent jūs esate tokių teisių savininkas; iii) kelia pavojų asmens saugai ar sveikatai, kelia pavojų visuomenės saugumui ar sveikatai, kelia pavojų nacionaliniam saugumui arba trukdo teisėsaugos atliekamam tyrimui; (iv) apsimeta kitu asmeniu; v) reklamuoja nelegalius narkotikus, pažeidžia eksporto kontrolės įstatymus, yra susijusi su nelegaliu lošimu arba neteisėta prekyba ginklais; (vi) yra neteisėta, šmeižikiška, grasinanti, pornografinė, priekabiaujanti, kurstanti neapykantą, rasistiškai ar etniškai įžeidžianti arba skatinantis elgesį, kuri būtų laikoma baudžiamuoju nusikaltimu, užtraukia civilinę atsakomybę, pažeidžia įstatymus arba yra netinkama; vii) susijusi su vagyste arba terorizmu; arba (viii) yra kitaip kenkėjiška arba apgaulinga.

8. Informacija

Stengiamės būti kuo tikslesni. Tačiau mes negalime ir negarantuojame, kad Svetainėje esantis Turinys yra tikslus, išsamus, patikimas, aktualus ar be klaidų. Mes pasiliekame teisę keisti Turinį arba bet kurią jo dalį, savo nuožiūra, nereikalaujant įspėti prieš arba po tokių Turinio pakeitimų. Turinį ar bet kurią jo dalį naudojate tik savo atsakomybe.

9. Atskleidimas

Mes pasiliekame teisę pasiekti, skaityti, išsaugoti ir atskleisti bet kokią informaciją, kurią gauname apie svetainę ir jos naudojimą, jei pagrįstai manome, kad tai būtina siekiant (i) patenkinti bet kokį taikomą įstatymą, reglamentą, teisinį procesą, teismo šaukimą arba vyriausybės prašymą, (ii) vykdyti Svetainės sąlygas, įskaitant galimų jų pažeidimų tyrimą, (iii) aptikti, užkirsti kelią arba kitaip spręsti sukčiavimo, saugumo ar technines problemas, (iv) atsakyti į naudotojų palaikymo užklausas arba (v) apsaugoti Įmonės, jos vartotojų ar visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą.

10. Nuorodos

10.1. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Įmonei arba jos nekontroliuoja.

Mes nesame susiję su trečiųjų šalių svetainėmis, nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už jų turinį, privatumo politiką ar praktiką. Jūs: (i) esate išimtinai atsakingi už naudojimąsi trečiųjų šalių svetainėmis ir nuorodomis į jas bei bet kokį turinį, kurį galite siųsti arba paskelbti trečiosios šalies svetainėje; ir (ii) aiškiai negalintys reikšti pretenzijų įmonei, dėl jūsų naudojimosi bet kokia trečiosios šalies svetaine. Todėl rekomenduojame perskaityti kiekvienos trečiosios šalies svetainės, kurioje lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

10.2. Leidžiame pateikti nuorodą į svetainę, jei:

(i) pateikiate nuorodą į bet kurį svetainės puslapį, bet neatkartojate; (ii) hipersaito tekstas turi tiksliai aprašyti Svetainėje esantį turinį; (iii) negalite klaidingai pateikti savo ryšio su bendrove ir pateikti melagingą informaciją apie įmonę ir jokiu būdu teigti, kad mes remiame kokias nors paslaugas ar produktus, nebent davėme jums aiškų išankstinį sutikimą; (iv) nuorodoje nėra turinio, kuris (a) yra įžeidžiantis arba prieštaringas (mūsų nuožiūra) arba (b) pažeidžia bet kokią intelektinę nuosavybę, privatumo teises ar kitas bet kurio asmens ar subjekto teises; ir (arba) (v) jūs ir jūsų svetainė laikotės šių sąlygų ir taikomų įstatymų.

11. Privatumas

Mes naudosime bet kokią asmeninę informaciją, kurią galime rinkti ar gauti, susijusią su svetaine, vadovaudamiesi mūsų privatumo politika, kurią rasite šio puslapio apačioje Privatumo politikos skiltyje. Jūs sutinkate, kad galėtume naudoti jūsų pateiktą arba mums prieinamą asmeninę informaciją pagal Privatumo politiką.

12. Garantijos atsisakymas

12.1. Šis skyrius taikomas neatsižvelgiant į tai, ar Svetainėje teikiamos paslaugos yra mokamos, ar ne.

Galiojantys įstatymai gali neleisti atmesti tam tikrų garantijų, todėl tam tikros čia nurodytos išimtys gali būti netaikomos.

12.2. SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIAI, KOKIA YRA IR „KOKIA GALIMA“, IR BE JOKIŲ TAIKOMŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, TAIKOMŲ AIŠKIŲ.

BENDROVĖ ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT NUMANOMŲ PREKYBINIŲ GARANTIJŲ, PAVADINIMŲ PAŽEIDIMAMS. BENDROVĖ NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖ BUS BE KLAIDŲ, SAUGUMO PAŽEIDIMŲ AR VIRUSŲ puolimų. KARTAIS SVETAINĖ GALI BŪTI NEPASIEKIAMA DĖL įprastinės PRIEŽIŪROS, NAUJINIMO AR KITŲ PRIEŽASČIŲ. JŪS SUTINKATE, KAD BENDROVĖ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIAS PASEKMES JUMS AR JOKIAI TREČIAI ŠALIAI, KURIOS GALI ATSIRASTI DĖL TECHNINIŲ INTERNETO PROBLEMŲ, LĖTO RYŠIO. NEGARANTUOJAME IR NETEIKIAME JOKIOS GARANTIJOS PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TURINIUI, KURĮ PATEIKIA AR REKLAMUOJA TREČIOSIOS ŠALYS. 

12.3. BENDROVĖ NEGARANTUOJA, NEPATVIRTINA IR NESUTEIKIA GARANTIJOS JOKIAM VARTOTOJUI PATEIKIAMAM AR RODOMUI TURINIUI IR NESUTEIKIA JOKIŲ ATSAKOMYBŲ.

12.4. JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD BENDROVĖ NEATSAKO UŽ VARTOTOJŲ PATEIKTUS DUOMENIS ARBA ELGESĮ (ĮSKAITANT ŠMEIŽTĄ, ĮŽEIDIMUS, NETEISINGĄ AR APLAIDŲ ELGESĮ).

12.5. JŪSŲ PASIKLIOVIMAS AR NAUDOJIMASIS BET KOKIU SVETAINĖS TURINIU (ĮSKAITANT PATEIKTUS APRIBOJIMUS) ARBA NAUDOJIMASIS INFORMACIJA PATEIKTA TREČIŲJŲ ŠALIŲ, LIEKA JŪSŲ RIZIKAI. JEI DĖL NAUDOJIMOSI SVETAINE KYLA GINČŲ SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS, SUTINKATE, KAD BENDROVĖ NĖRA IR NEBŪS ATSAKINGA UŽ JOKIUS PAREIŠKIMUS AR ŽALĄ.

12.6. MES NESUTEIKIAME JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ DĖL BET KOKIOS INFORMACIJOS, KURIĄ GALITE PATEIKTI NAUDODAMIESI SVETAINE, IŠSKYRUS AIŠKIAI NURODYTAS MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOJE.

12.7. STENGIAME JUMS PASIŪLYTI VERTINGĄ INFORMACIJĄ APIE SVETAINĖJE PERŽIŪRĖTUS / PATIKRINTUS PRODUKTUS IR PASLAUGAS.

TAČIAU, KAD JUMS TEIKTI ŠIĄ INFORMACIJĄ NEMOKAMAI, PRIVALOME IEŠKOTI PAJAMŲ GALIMYBĖS KITOMIS PRIEMONĖMIS. PAVYZDŽIAI, IMAME PATALPINIMO Į SVETAINĘ MOKESTĮ IŠ TŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, KURIŲ NURODA YRA MŪSŲ SVETAINĖJE, IR GAUNAME MOKESČIUS KIEKVIENĄ KARTĄ, KAI VARTOTOJAS SPUSTELI PER VIENĄ AR KELIAS JŲ PRODUKTŲ NUORODAS. TAČIAU VISAIS ATVEJAIS PAJAMOS, KURIOS APMOKAMOS ĮMONEI, NETURI ĮTAKOS MEDŽIAGAI, KURIĄ PATEIKIAME APIE KONKREČIĄ TREČIĄJĄ ŠALĮ.

13. Atsakomybės apribojimas

13.1. ĮMONĖ NEATSAKO UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ, ŽALĄ ARBA UŽ BET KOKĮ DUOMENŲ PRARADIMĄ, NAUDOJANTIS MŪSŲ SVETAINE NET JEI ĮMONĖ BUVO ĮSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS AR NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ, KIEK TAI NEPRIEŠTARAUJA ĮSTATYMAMS.

Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti arba atmesti atsakomybės už atsitiktinę ar pasekminę žalą, todėl pirmiau nurodyti apribojimai jums gali būti netaikomi.

14. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir atsisakyti reikšti pretenzijas Įmonei ir su mumis susijusioms įmonėms bei atitinkamiems mūsų pareigūnams, direktoriams, darbuotojams ir agentams nuo bet kokių ir nuo visų pretenzijų, žalos, įsipareigojimų, nuostolių, išlaidų ir išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant: advokato mokesčiams), atsirandantiems dėl: (i) jūsų naudojimosi Svetaine arba negalėjimo ja naudotis; (ii) jūsų naudotojo pateiktų duomenų; (iii) jūsų sąsajų su bet kuriuo Svetainės vartotoju; (iv) pažeistų šių sąlygų.

15. Terminas ir nutraukimas

Šios sąlygos galioja tol, kol Įmonė arba jūs jas nutrauksite. Įmonė savo nuožiūra turi teisę nutraukti šias Sąlygas ir (arba) jūsų prieigą prie Svetainės ar bet kurios jos dalies nedelsiant, bet kuriuo metu ir su priežastimi arba be jos (įskaitant, be jokių apribojimų, dėl šių Sąlygų pažeidimo). Įmonė nėra atsakinga jums ar bet kuriai trečiąjai šaliai už Svetainės ar bet kurios jos dalies nutraukimą. Jei prieštaraujate bet kuriam šių Sąlygų punktui ar bet kokiems vėlesniems jų pakeitimams arba bet kokiu būdu tampate nepatenkinti Svetaine, vienintelė išeitis yra nedelsiant nutraukti svetainės naudojimą. Nutraukus šias Sąlygas, jūs nutrauksite bet kokį naudojimąsi svetaine. Šis skyrius, 15 ir 5 skyriai (intelektinės nuosavybės teisės), 7.3 (vartotojo pateiktų duomenų licencija), 11 (privatumas), 12 (garantijos atsisakymas), 13 (atsakomybės apribojimas), 14 (žalos atlyginimas) išliks pasibaigus ir šių sąlygų galiojimui.

16. Terminas ir nutraukimas

Jūs ir Įmonė esate nepriklausomi rangovai. Nė viena ši sąlyga nesukuria partnerystės, bendros įmonės, atstovavimo ar darbo santykių tarp jūsų ir įmonės. Jūs negalite jokiomis aplinkybėmis suteikti ar prisiimti jokių garantijų ar įsipareigojimų ar Įmonės vardu.

17. Perdavimas

Šių sąlygų ir bet kokių pagal jas suteiktų teisių ir licencijų jūs negalite perduoti ar priskirti, tačiau Įmonė gali jas perleisti be apribojimų ir jums nepranešusi.

18. Bendrosios nuostatos

Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti arba keisti bet kurį svetainės aspektą. Šios sąlygos ir santykiai tarp Jūsų ir Įmonės yra reglamentuojamos ir aiškinamos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, neatsižvelgiant į įstatymų principus. Jūs sutinkate paklusti asmeninei ir išskirtinei Vilniuje esančių teismų jurisdikcijai ir atsisakyti bet kokių prieštaravimų dėl jurisdikcijos su sąlyga, kad Įmonė gali prašyti draudimų bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme. Šios sąlygos pilnai sudaro sutartį tarp jūsų ir įmonės dėl svetainės. Jei kurią nors iš šių Sąlygų nuostatų, kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta negaliojančia, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šių Sąlygų nuostatų galiojimui, kurios lieka visapusiškai galioti. Joks šių Sąlygų atsisakymas nelaikomas tolesniu ar nuolatiniu tokios sąlygos ar bet kurios kitos sąlygos atsisakymu, o tai, kad šalis nepatvirtina kokios nors teisės ar nuostatos, pagal šias Sąlygas, nelaikomas tokios teisės ar nuostatos atsisakymu. JŪS SUTINKATE, KAD BET KOKS IEŠKINIO PAGRINDAS, SUSIJĘS SU SVETAINE TURI BŪTI PRADĖTAS PER VIENERIUS METUS NUO IEŠKINIO PAGRINDO ATSIRADIMO. P RIEŠINGU ATVEJU TOKS IEŠKINIO PAGRINDAS YRA NIEKINIS.

PRIVATUMO POLITIKA

1 skyrius. Ką mes darome su jūsų informacija?

Kai naršote mūsų Svetainėje, mes automatiškai gauname jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą, kad suteiktume mums informaciją, kuri padėtų mums sužinoti apie jūsų naršyklę ir operacinę sistemą. Rinkodara el. paštu (jei taikoma): gavę jūsų leidimą, galime siųsti el. laiškus apie mūsų svetainę, naujus produktus ir paslaugas bei kitus atnaujinimus.

Mes pasiliekame teisę atskleisti bet kokią asmeninę informaciją, susijusią ar jūsų pateiktą, teisėsaugos ar kitiems vyriausybės pareigūnams, jei tik savo nuožiūra manome, kad tai būtina, kad būtų laikomasi taikomų įstatymų arba bet kurios vyriausybinės institucijos ar agentūros prašymu.

2 skyrius. Sutikimas

Kaip jūs gaunate mano sutikimą?

Jei paprašysime jūsų asmeninės informacijos dėl rinkodaros, paprašysime jūsų tiesiogiai išreikšto sutikimo arba suteiksime galimybę pasakyti „ne“.

Kaip atšaukti savo sutikimą?

Jei pasirinkę persigalvosite, galite bet kada atšaukti sutikimą, kad mes su jumis susisiektume dėl tolesnio jūsų informacijos rinkimo, naudojimo ar atskleidimo, susisiekę su mumis adresu info@produktuapzvalgos.lt

3 skyrius. Atskleidimas

Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei mūsų reikalaujama pagal įstatymus arba jei pažeidžiate mūsų paslaugų teikimo sąlygas.

4 skyrius. Trečiųjų šalių paslaugos

Paprastai mūsų naudojami trečiųjų šalių teikėjai rinks, naudos ir atskleis jūsų informaciją tik tiek, kiek tai būtina, kad jie galėtų atlikti mums teikiamas paslaugas.

Tačiau tam tikri trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, pvz., mokėjimo operacijos, turi savo privatumo politiką, susijusią su informacija, kurią privalome pateikti jiems atliekant su pirkimu susijusias operacijas.

Rekomenduojame perskaityti šių paslaugų ar produktų teikėjų privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip šie teikėjai tvarkys jūsų asmeninę informaciją.

Visų pirma atminkite, kad tam tikri paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę arba turėti patalpas, kurios yra kitoje jurisdikcijoje nei jūs ar mes. Taigi, jei nuspręsite tęsti operaciją, susijusią su trečiosios šalies paslaugų teikėjo paslaugomis, jūsų informacijai gali būti taikomi jurisdikcijos (-ių), kurioje (-ių) yra tas paslaugų teikėjas arba jo įrenginiai, įstatymai.

Kai išeinate iš mūsų svetainės arba esate nukreipti į trečiosios šalies svetainę ar programą, jums nebegalioja ši privatumo politika ar mūsų svetainės paslaugų teikimo sąlygos.

Nuorodos

Kai spustelėsite nuorodas mūsų svetainėje, jos gali nukreipti jus iš mūsų svetainės. Mes nesame atsakingi už kitų svetainių privatumo politiką ir raginame perskaityti jų privatumo politikimos skyrių.

5 skyrius. Saugumas

Siekdami apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, imamės pagrįstų atsargumo priemonių ir laikomės geriausios pramonės praktikos, siekdami užtikrinti, kad ji nebūtų netinkamai prarasta, netinkamai naudojama, atskleista, pakeista ar sunaikinta.

6 skyrius. Sutikimo terminas

Naudodami šią svetainę patvirtinate, kad esate saulaukę pilnametystės savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje arba esate pilnametis savo gyvenamojoje valstijoje ar provincijoje ir davėte sutikimą jūsų išlaikytinam nepilnamečiui naudotis šia svetaine. 

7 skyrius. Šios privatumo politikos pakeitimai

Pasiliekame teisę bet kada keisti šią privatumo politiką, todėl prašome ją dažnai peržiūrėti. Pakeitimai ir patikslinimai įsigalios iš karto po jų paskelbimo svetainėje. Jei atliksime esminių šios politikos pakeitimų, pranešime jums čia, kad ji buvo atnaujinta, kad žinotumėte, kokią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis, jei tokių yra, naudojame ir (arba) atskleidžiame. Jeigu mūsų įmonė įsigyjama arba sujungiama su kita įmone, jūsų informacija gali būti perduota naujiems savininkams, kad galėtume toliau teikti jums informaciją.

Klausimai ir kontaktinė informacija

Jei norite: pasiekti, taisyti arba ištrinti bet kokią turimą asmeninę informaciją apie jus, užregistruoti skundą ar tiesiog norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu info@produktuapzvalgos.lt

Scroll to Top
Scroll to Top